3HO Nederland

Zuiveren van het zelf

Geplaatst op 21 Sep 2016 in de categorie Kundalini yoga van het 3HO Nederland blog

Deze kriya geeft je energie en helpt om het lichaam en de geest te zuiveren. Dit is een uitstekende kriya om te doen voordat je iemand een helende en ontspannende massage geeft. Als je voor je beroep mensen masseert, kan hij je helpen je eigen energie te bewaren en niet ‘leeg’ te raken.

  • Oefening 1 brengt de seksuele energie en de energie van de spijsvertering omhoog.
  • Oefening 2 opent de longen en werkt op de schildklier.
  • Oefening 3 opent het hart en maakt het sterk.
  • De oefeningen 4 en 5 vergroten de helende kracht van de handen en zorgen voor een betere doorstroming in het bovenlichaam.

Deze oefeningenserie kun je ook nalezen in Het Kundalini yoga werkboek.

Belangrijk
Voordat je met een Kundalini yoga oefeningenserie begint, chant je ter voorbereiding de Adi mantra:

Ong Namo Guru Dev Namo (klik voor audio)

Hoe chant je de Adi mantra?
Ga gemakkelijk zitten met gekruiste benen en een rechte rug. Leg de handpalmen tegen elkaar voor het midden van de borst. De vingers wijzen recht omhoog (gebedshouding). Houd de handen dicht tegen de borst zodat de duimgewrichten tegen het borstbeen liggen (de plaats waar de twee helften van de borstkas bij elkaar komen). Concentreer je op het derde oogpunt, het punt tussen de wenkbrauwen. Als je uitademt chant je de woorden ong namo. Gebruik de hele uitademing om dit geluid voort te brengen. Neem dan vlug een teug lucht door de mond en chant de rest van de mantra, guru dev namo. Laat het geluid net zo lang klinken als mogelijk is. De klank Dev wordt een kleine terts hoger gechant dan de andere klanken van de mantra. Als je chant is er trilling voelbaar in de schedel en is er een lichte druk voelbaar bij het derde oogpunt. Chant deze mantra drie keer voor je met de yoga-oefeningen begint.

Zuiveren van het zelf

1. Ga staan en kom in hurkhouding. Houd de voeten plat op de grond. Strek één been zover mogelijk naar achteren met de bovenkant van de voet op de grond. Het meeste gewicht rust op het gebogen been. Leg de handpalmen tegen elkaar ter hoogte van de tiende hersenzenuw, in het centrum van de borst. Concentreer je op het voorhoofdspunt. Adem diep in en houd de adem zeven tot acht seconden vast, adem uit. Herhaal deze cyclus drie keer. Wissel dan van been en herhaal deze ademcyclus. Ga hier mee door tot je elk been drie keer naar achteren hebt gestrekt.

2. Ga zitten met gekruiste benen. Til het middenrif hoog op. Til beide schouders zo hoog mogelijk op. Zet de handen op de heupen. Adem diep in en adem uit terwijl je in deze houding blijft zitten. Ga hier twee tot drie minuten mee door.

3. Blijf zitten met gekruiste benen en haak de vingers in elkaar voor het midden van de borst. De rechterhandpalm is naar beneden gericht. De onderarmen en de ellebogen zijn parallel aan de grond. Adem diep in. Adem krachtig en volledig uit en pas de Mula bhanda toe. Adem diep in, houd de adem vast, pas de Mula bhanda toe. Concentreer je op de pranische energie en breng die van de stuit naar de kruin omhoog. Adem uit. Herhaal deze ademcyclus gedurende drie minuten.

4. Blijf zitten met gekruiste benen. Strek de armen uit naar opzij, parallel aan de grond. Duw de vingers omhoog, de handpalmen zijn naar buiten gericht. Draai de ogen omhoog en concentreer je op het voorhoofdpunt. Adem diep in – houd de adem vast terwijl je twintig seconden een stevige Mula bhanda toepast. Adem uit en herhaal de cyclus. Ga hier twee tot drie minuten mee door.

5. Zit met gekruiste benen, duw de handpalmen tegen elkaar, de vingers wijzen naar boven. Houd de rug recht. Druk de handpalmen tegen elkaar met een duwkracht van vijftien tot vijfentwintig kilo. Blijf twee minuten in deze houding zitten terwijl je rustig ademt. Ontspan je hierna.

Mantra om de oefeningenserie af te sluiten
Ga met gekruiste benen zitten, leg de handen tegen elkaar zoals bij het zingen van de beginmantra. Richt je blik op je derde oogpunt. Zing drie keer de mantra Sat Nam om de oefeningenserie af te sluiten. De klank Sat klinkt lang in verhouding tot Nam. Hij klinkt als Sa-a-a-a-a-a-a-t Nam. De mantra betekent: Sat – waarheid, Nam – identiteit.