3HO Nederland

Zeven golven Sat Nam meditatie

Geplaatst op 11 Nov 2019 in de categorie Kundalini yoga van het 3HO Nederland blog

Deze meditatie geeft je een warm hart en een liefdevolle uitstraling.

Deze kriya kun je ook nalezen in Groot yoga basisboek

Belangrijk
Voordat je met een Kundalini yoga oefeningenserie begint, chant je ter voorbereiding de Adi mantra:

Ong Namo Guru Dev Namo (klik voor audio)

Hoe chant je de Adi mantra?
Ga gemakkelijk zitten met gekruiste benen en een rechte rug. Leg de handpalmen tegen elkaar voor het midden van de borst. De vingers wijzen recht omhoog (gebedshouding). Houd de handen dicht tegen de borst zodat de duimgewrichten tegen het borstbeen liggen (de plaats waar de twee helften van de borstkas bij elkaar komen). Concentreer je op het derde oogpunt, het punt tussen de wenkbrauwen. Als je uitademt chant je de woorden ong namo. Gebruik de hele uitademing om dit geluid voort te brengen. Neem dan vlug een teug lucht door de mond en chant de rest van de mantra, guru dev namo. Laat het geluid net zo lang klinken als mogelijk is. De klank Dev wordt een kleine terts hoger gechant dan de andere klanken van de mantra. Als je chant is er trilling voelbaar in de schedel en is er een lichte druk voelbaar bij het derde oogpunt. Chant deze mantra drie keer voor je met de yoga-oefeningen begint.

Wat deze meditatie voor je doet

Als je deze meditatie op kunt bouwen tot minstens eenendertig minuten per dag, zal de geest gereinigd worden zoals de golven het zand op het strand schoonspoelen. Dit is een Bij (zaad) mantra meditatie. Bij mantra’s zoals ‘Sat Nam’ zijn klanken die de gedragspatronen van het onderbewuste totaal kunnen veranderen. We hebben allemaal gedragspatronen. We kunnen niet functioneren zonder ze, maar soms hebben we patronen gevormd die we niet willen. Je bent veranderd, dus wil je je gedragspatroon veranderen. Door de geluidsstroom ‘Sat Nam’ op bovenstaande wijze te vibreren, zet je het denken aan gewoonten te vormen of af te breken. Deze meditatie is heel geschikt als een kennismaking met Kundalini yoga. Zij maakt je ontvankelijk voor nieuwe ervaringen. Ook mensen die al heel lang Kundalini yoga beoefenen gebruiken deze meditatie nog steeds, vooral om de spanning van een drukke dag kwijt te raken en als voorbereiding op een andere diepe meditatie. Na het chanten van deze mantra zul je je kalm en ontspannen voelen.

Ga zitten met gekruiste benen. Leg de handpalmen tegen elkaar voor het midden van de borstkas, de duimen raken het midden van het borstbeen. Houd de ogen gesloten en richt je blik op het voorhoofdspunt. Adem diep, concentreer je op de ademhaling. Chant de mantra bij de uitademing. Laat ‘Sat’ in zes golven vibreren en laat ‘Nam’ de zevende golf zijn. Laat bij iedere golf het geluid door de chakra’s naar boven gaan, te beginnen bij de basis van de wervelkolm in het rectum. Op ‘Nam’ laat je de energie van het geluid uitstralen vanuit de zevende chakra bij de kruin door de aura heen.

Als het geluid een chakra binnendringt, span dan het gebied in het lichaam waarmee hij in verband staat, licht aan. Het eerste centrum is het rectum, het tweede centrum de geslachtsorganen, het derde is het navelpunt, het vierde is het hart, het vijfde is de keel, het zesde is het voorhoofdspunt en het zevende is de kruin. Ga hier vijftien minuten mee door.

Mantra om de meditatie af te sluiten
Ga met gekruiste benen zitten, leg de handen tegen elkaar zoals bij het zingen van de beginmantra. Richt je blik op je derde oogpunt. Zing drie keer de mantra Sat Nam om de oefeningenserie af te sluiten. De klank Sat klinkt lang in verhouding tot Nam. Hij klinkt als Sa-a-a-a-a-a-a-t Nam. De mantra betekent: Sat – waarheid, Nam – identiteit.