3HO Nederland

Kriya voor weerstand tegen ziekte

Geplaatst op 03 Mar 2020 in de categorie Kundalini yoga van het 3HO Nederland blog

Om hardnekkige verkoudheden en ziekten te voorkomen is het belangrijk dat de spijsvertering goed is en dat de uitscheidingsorganen goed werken. Als je ook nog zorgt voor een goede stofwisseling zul je kerngezond zijn. Deze kriya maakt je lichaam krachtig en geeft je weerstand tegen ziekte.

Belangrijk
Voordat je met een Kundalini yoga oefeningenserie begint, chant je ter voorbereiding de Adi mantra:

Ong Namo Guru Dev Namo (klik voor audio)

Hoe chant je de Adi mantra?
Ga gemakkelijk zitten met gekruiste benen en een rechte rug. Leg de handpalmen tegen elkaar voor het midden van de borst. De vingers wijzen recht omhoog (gebedshouding). Houd de handen dicht tegen de borst zodat de duimgewrichten tegen het borstbeen liggen (de plaats waar de twee helften van de borstkas bij elkaar komen). Concentreer je op het derde oogpunt, het punt tussen de wenkbrauwen. Als je uitademt chant je de woorden ong namo. Gebruik de hele uitademing om dit geluid voort te brengen. Neem dan vlug een teug lucht door de mond en chant de rest van de mantra, guru dev namo. Laat het geluid net zo lang klinken als mogelijk is. De klank Dev wordt een kleine terts hoger gechant dan de andere klanken van de mantra. Als je chant is er trilling voelbaar in de schedel en is er een lichte druk voelbaar bij het derde oogpunt. Chant deze mantra drie keer voor je met de yoga-oefeningen begint.

Kriya voor weerstand tegen ziekte

Ga op de hielen zitten. Strek de armen boven het hoofd, de handpalmen druk je tegen elkaar. Adem in. Pomp de navel krachtig door hem naar de ruggengraat te trekken en weer los te laten. Ga hier ritmisch mee door tot je de behoefte voelt om uit te ademen. Adem dan uit. Adem in en begin opnieuw. Ga hier één tot drie minuten mee door, adem weer in, adem uit en ontspan. Deze oefening activeert de spijsvertering en de Kundalini-energie in de derde chakra.

Zit op de hielen. Breng de handen in de beergreep voor de borst met de onderarmen parallel aan de grond. Adem in. Houd de adem vast en zonder de handen los te laten, probeer je ze uit elkaar te trekken. Trek zo hard mogelijk. Adem uit, adem in en trek opnieuw. Ga hier één tot drie minuten mee door. Adem in, adem uit en ontspan. Deze oefening opent het hartcentrum en stimuleert de thymusklier.

Zit op de hielen met de handen in de venusgreep achter in de nek. Adem in, adem uit en buig je voorover en raak met het voorhoofd de grond aan. Adem in en kom weer op naar zitten. Ga hier mee door terwijl je krachtig ademt, één tot drie minuten. Adem in, blijf zitten, adem uit en ontspan. Deze oefening verbetert de spijsvertering en maakt de rug soepeler.

Ga zitten met de benen gestrekt naar voren. Reik naar voren en pak de tenen vast. Buig vanaf je middel. Breng je voorhoofd naar de knieën en je ellebogen naar de grond. Blijf in deze houding, adem normaal, één tot drie minuten. Adem in, adem uit en ontspan. Deze oefening maakt dat de klierafscheidingen van de vorige oefeningen goed door het lichaam kunnen circuleren en laat het lichaam diep ontspannen.

Ga zitten met gekruiste benen. Draai het hoofd rond met de wijzers van de klok mee, breng het rechteroor naar de rechterschouder, laat de achterkant van het hoofd naar de rug zakken, breng het linkeroor naar de linkerschouder en de kin naar de borst. De schouders blijven ontspannen en onbeweeglijk, de nek mag zachtjes gerekt worden terwijl het hoofd ronddraait. Ga hier één tot twee minuten mee door. Draai dan de andere kant op, ook één tot twee minuten. Breng het hoofd weer in het midden en ontspan. Deze oefening en de twee volgende oefeningen maken doorstroming mogelijk naar de hersenen en ze stimuleren de hypofyse, de bijschildklier en de pijnappelklier. Zij werken samen om alles in het lichaam met elkaar in harmonie te brengen.

Kom in een houding waarbij je op handen en knieën steunt. De knieën staan ongeveer een schouderbreedte uit elkaar en de armen moeten recht zijn, geen gebogen ellebogen. Laat het hoofd ontspannen naar de borst zakken. Adem in en maak de rug hol alsof er iemand op je rug zit (figuur 3-243). Adem uit en maak de rug bol, laat het hoofd hangen. Ga hier ritmisch mee door terwijl je krachtig ademt, één tot drie minuten. Voer het tempo langzaam op wanneer je voelt dat de rug soepeler wordt. Ga weer naar de beginhouding, adem in, adem uit en ontspan. Deze serie helpt om de seksuele energie van het tweede chakra en de spijsverteringsenergie van het derde chakra te transformeren. Ook worden de belangrijkste zenuwen die door de laagste nekwervels lopen gestimuleerd.

Ga op de hielen zitten. Trek de schouders beurtelings zo hoog mogelijk op. Beweeg je hoofd niet. Als je inademt gaat je linkerschouder omhoog en je rechterschouder omlaag. Als je uitademt gaat de rechterschouder omhoog en de linkerschouder naar omlaag. Ga hier ritmisch mee door met een krachtige ademhaling, één tot drie minuten. Adem in en til beide schouders op, adem uit en ontspan.

Ga op de rug liggen, de armen liggen naast je, de handpalmen zijn naar boven gekeerd. Ontspan diep, vijf tot zeven minuten.

De driehoekhouding. Steun op de handpalmen en voetzolen, je billen zijn omhoog en je vormt zo een driehoek met de vloer. Je lichaam vormt een rechte lijn van de hielen naar de billen en van de polsen naar de billen. Het hoofd is op één lijn met het bovenlichaam en de armen zijn ongeveer zestig centimeter uit elkaar. Blijf vijf minuten in deze houding terwijl je normaal doorademt. Adem dan in, adem uit en kom langzaam uit deze houding, ontspan. Deze houding is goed voor de spijsvertering, zij versterkt het hele zenuwstelsel en ontspant de belangrijkste spiergroepen in het lichaam.

Ga staan. Buig naar beneden en pak je enkels vast. Houd de knieën recht en loop door de kamer. Ga hier één tot drie minuten mee door, ga dan terug naar je plaats, ga zitten en ontspan. Deze oefening stimuleert de uitscheidingsorganen, versterkt het magnetisch veld en is goed als voorbereiding op een meditatie.

Mantra om de meditatie af te sluiten
Ga met gekruiste benen zitten, leg de handen tegen elkaar zoals bij het zingen van de beginmantra. Richt je blik op je derde oogpunt. Zing drie keer de mantra Sat Nam om de oefeningenserie af te sluiten. De klank Sat klinkt lang in verhouding tot Nam. Hij klinkt als Sa-a-a-a-a-a-a-t Nam. De mantra betekent: Sat – waarheid, Nam – identiteit.