3HO Nederland

Nabhi kriya voor de spijsvertering

Geplaatst op 17 Nov 2016 in de categorie Kundalini yoga van het 3HO Nederland blog

Deze oefeningenserie kun je ook nalezen in Het Kundalini yoga werkboek.

Belangrijk
Voordat je met een Kundalini yoga oefeningenserie begint, chant je ter voorbereiding de Adi mantra:

Ong Namo Guru Dev Namo (klik voor audio)

Hoe chant je de Adi mantra?
Ga gemakkelijk zitten met gekruiste benen en een rechte rug. Leg de handpalmen tegen elkaar voor het midden van de borst. De vingers wijzen recht omhoog (gebedshouding). Houd de handen dicht tegen de borst zodat de duimgewrichten tegen het borstbeen liggen (de plaats waar de twee helften van de borstkas bij elkaar komen). Concentreer je op het derde oogpunt, het punt tussen de wenkbrauwen. Als je uitademt chant je de woorden ong namo. Gebruik de hele uitademing om dit geluid voort te brengen. Neem dan vlug een teug lucht door de mond en chant de rest van de mantra, guru dev namo. Laat het geluid net zo lang klinken als mogelijk is. De klank Dev wordt een kleine terts hoger gechant dan de andere klanken van de mantra. Als je chant is er trilling voelbaar in de schedel en is er een lichte druk voelbaar bij het derde oogpunt. Chant deze mantra drie keer voor je met de yoga-oefeningen begint.

Nabhi kriya voor de spijsvertering

A. Ga op de buik liggen en maak vuisten van beide handen. Plaats de vuisten onder het navelpunt aan de binnenkant van de heupbenen. Til de benen zo hoog mogelijk op, de knieën gestrekt. Zet de kin op de grond en adem langzaam en diep. Ga hier drie minuten mee door.

B. Ga op de hielen zitten. Plaats de vingertoppen van beide handen op het navelpunt en duw naar binnen. Buig naar voren en leg je hoofd op de grond. Begin met de vuurademhaling, ga hier drie minuten mee door. Adem in, adem volledig uit en trek de Mula bhanda en ontspan.

C. Blijf zitten in dezelfde houding en begin met een langzame diepe ademhaling. Adem langzaam in door de neus en adem uit met een slangademhaling: laat de adem tussen je tanden door naar buiten gaan, de tong wordt tegen de tanden gedrukt om een sissend geluid te maken. Bij de uitademing duw je de navel met de vingertoppen naar binnen en pas je de Mula bhanda toe. Ga hier drie tot vijf minuten mee door en begin dan met een langzame diepe ademhaling door de neus, drie minuten.

D. Ga op de hielen zitten en vouw de handen boven je hoofd voor de Sat kriya, de wijsvingers zijn gestrekt en de duimen zijn gekruist. Begin sat nam te chanten, in een constant ritme van ongeveer acht keer per tien seconden. Chant het geluid sat vanuit het navelpunt en de solar plexus en trek de navel naar de ruggengraat toe. Bij nam ontspan je de buik. Ga drie minuten door met de Sat kriya. Adem in, adem uit en trek de Mula bhanda. Ontspan en ga mediteren.

Opmerkingen
Om de spijsvertering te stimuleren en het concentratievermogen te verbeteren moet het navelpunt gestimuleerd worden. De energie moet worden verdeeld en door de twee hoofdnadi’s geleid worden die langs beide kanten van de navel lopen. Deze kriya is daarop gericht. Bij oefening C kan de langzame diepe ademhaling uitgebreid worden tot eenendertig minuten. Oefening D kan worden uitgebreid tot vijf minuten.

Mantra om de oefeningenserie af te sluiten
Ga met gekruiste benen zitten, leg de handen tegen elkaar zoals bij het zingen van de beginmantra. Richt je blik op je derde oogpunt. Zing drie keer de mantra Sat Nam om de oefeningenserie af te sluiten. De klank Sat klinkt lang in verhouding tot Nam. Hij klinkt als Sa-a-a-a-a-a-a-t Nam. De mantra betekent: Sat – waarheid, Nam – identiteit.