3HO Nederland

Meditatie voor innerlijke harmonie

Geplaatst op 24 Jan 2018 in de categorie Kundalini yoga van het 3HO Nederland blog

Deze meditatie is bekend onder de naam Antar Naad. Bij deze meditatie verwijst ‘Antar’ naar je innerlijke bewustzijn. ‘Naad’ betekent ‘de essentie van alle geluid’. Deze speciale mantra laat je innerlijk tot rust komen en in een toestand van harmonie.

Deze meditatie kun je ook nalezen in Groot yoga basisboek

Belangrijk
Voordat je met een Kundalini yoga oefeningenserie begint, chant je ter voorbereiding de Adi mantra:

Ong Namo Guru Dev Namo (klik voor audio)

Hoe chant je de Adi mantra?
Ga gemakkelijk zitten met gekruiste benen en een rechte rug. Leg de handpalmen tegen elkaar voor het midden van de borst. De vingers wijzen recht omhoog (gebedshouding). Houd de handen dicht tegen de borst zodat de duimgewrichten tegen het borstbeen liggen (de plaats waar de twee helften van de borstkas bij elkaar komen). Concentreer je op het derde oogpunt, het punt tussen de wenkbrauwen. Als je uitademt chant je de woorden ong namo. Gebruik de hele uitademing om dit geluid voort te brengen. Neem dan vlug een teug lucht door de mond en chant de rest van de mantra, guru dev namo. Laat het geluid net zo lang klinken als mogelijk is. De klank Dev wordt een kleine terts hoger gechant dan de andere klanken van de mantra. Als je chant is er trilling voelbaar in de schedel en is er een lichte druk voelbaar bij het derde oogpunt. Chant deze mantra drie keer voor je met de yoga-oefeningen begint.

Oefening voor innerlijke harmonie

Ga zitten in een meditatiehouding met de bovenarmen gevouwen voor de borst, parallel aan de grond. De rechterarm ligt over de linkerarm. De handen pakken de tegengestelde arm net boven de elleboog vast. Adem diep in, en zing daarna op de uitademing de volgende mantra: Sa Sa Sa Sa, Ta Ta Ta Ta, Na Na Na Na , Ma Ma Ma. Adem weer in en zing de mantra opnieuw. Let erop dat de klank Ma maar drie keer wordt gezongen. Ga hier 3 minuten mee door. De hele ademhalingscyclus is 10 seconden.

Aanwijzingen bij het oefenen
Bij het zingen van deze mantra is het belangrijk dat je tong de juiste meridiaanpunten raakt. De klank Sa ‘wordt uitgesproken zoals in het woord ‘samen’. Bij de klank Ta raakt het puntje van je tong de achterkant van je voortanden. Bij de klank Na raakt je tong de rand in je gehemelte achter je voorstanden. Bij de klank Ma raken de lippen elkaar.

Mantra om de meditatie af te sluiten
Ga met gekruiste benen zitten, leg de handen tegen elkaar zoals bij het zingen van de beginmantra. Richt je blik op je derde oogpunt. Zing drie keer de mantra Sat Nam om de oefeningenserie af te sluiten. De klank Sat klinkt lang in verhouding tot Nam. Hij klinkt als Sa-a-a-a-a-a-a-t Nam. De mantra betekent: Sat – waarheid, Nam – identiteit.