3HO Nederland

Meditatie voor geduld

Geplaatst op 17 Jul 2017 in de categorie Kundalini yoga van het 3HO Nederland blog

Geduld is een kwaliteit van het vierde chakra, het hartchakra. Deze meditatie versterkt ons fysieke hart en opent het hartchakra. Hij helpt ons mededogend en geduldig te zijn. De meditatie brengt ook het sympathische zenuwstelsel in balans zodat we opgewassen zijn tegen de spanning van ons dagelijks leven.De laagste drie chakra’s hebben vooral met overleven, seksualiteit en macht te maken. Deze bewustzijnsniveaus delen we met de dieren. Wanneer je deze drie bewustzijnsniveaus overstijgt ontwikkel je je mens-zijn.

Deze kriya kun je ook nalezen in Groot yoga basisboek

Belangrijk
Voordat je met een Kundalini yoga oefeningenserie begint, chant je ter voorbereiding de Adi mantra:

Ong Namo Guru Dev Namo (klik voor audio)

Hoe chant je de Adi mantra?
Ga gemakkelijk zitten met gekruiste benen en een rechte rug. Leg de handpalmen tegen elkaar voor het midden van de borst. De vingers wijzen recht omhoog (gebedshouding). Houd de handen dicht tegen de borst zodat de duimgewrichten tegen het borstbeen liggen (de plaats waar de twee helften van de borstkas bij elkaar komen). Concentreer je op het derde oogpunt, het punt tussen de wenkbrauwen. Als je uitademt chant je de woorden ong namo. Gebruik de hele uitademing om dit geluid voort te brengen. Neem dan vlug een teug lucht door de mond en chant de rest van de mantra, guru dev namo. Laat het geluid net zo lang klinken als mogelijk is. De klank Dev wordt een kleine terts hoger gechant dan de andere klanken van de mantra. Als je chant is er trilling voelbaar in de schedel en is er een lichte druk voelbaar bij het derde oogpunt. Chant deze mantra drie keer voor je met de yoga-oefeningen begint.

Meditatie voor geduld
Ga zitten met gekruiste benen en houd de rug recht. Maak met beide handen de Ravi mudra. De top van de ringvinger raakt de top van de duim. Strek beide armen voor je, parallel aan de grond. De handpalmen zijn naar beneden gekeerd. Spreid je vingers en leg de zijkanten van je wijsvingers tegen elkaar. Til je armen iets op zodat de nagels van je wijsvingers op ooghoogte zijn. Kijk over je wijsvingers naar een punt aan de horizon. Blijf stil zitten in deze houding en adem diep in en uit naar je navelpunt toe. Doe de meditatie 11 minuten.

Mantra om de meditatie af te sluiten
Ga met gekruiste benen zitten, leg de handen tegen elkaar zoals bij het zingen van de beginmantra. Richt je blik op je derde oogpunt. Zing drie keer de mantra Sat Nam om de oefeningenserie af te sluiten. De klank Sat klinkt lang in verhouding tot Nam. Hij klinkt als Sa-a-a-a-a-a-a-t Nam. De mantra betekent: Sat – waarheid, Nam – identiteit.