3HO Nederland

Meditatie voor devotie

Geplaatst op 15 Jun 2017 in de categorie Kundalini yoga van het 3HO Nederland blog

Deze meditatie verbindt je met het beste in jezelf en brengt je in een toestand van rust en devotie.

Deze kriya kun je ook nalezen in Groot yoga basisboek

Belangrijk
Voordat je met een Kundalini yoga oefeningenserie begint, chant je ter voorbereiding de Adi mantra:

Ong Namo Guru Dev Namo (klik voor audio)

Hoe chant je de Adi mantra?
Ga gemakkelijk zitten met gekruiste benen en een rechte rug. Leg de handpalmen tegen elkaar voor het midden van de borst. De vingers wijzen recht omhoog (gebedshouding). Houd de handen dicht tegen de borst zodat de duimgewrichten tegen het borstbeen liggen (de plaats waar de twee helften van de borstkas bij elkaar komen). Concentreer je op het derde oogpunt, het punt tussen de wenkbrauwen. Als je uitademt chant je de woorden ong namo. Gebruik de hele uitademing om dit geluid voort te brengen. Neem dan vlug een teug lucht door de mond en chant de rest van de mantra, guru dev namo. Laat het geluid net zo lang klinken als mogelijk is. De klank Dev wordt een kleine terts hoger gechant dan de andere klanken van de mantra. Als je chant is er trilling voelbaar in de schedel en is er een lichte druk voelbaar bij het derde oogpunt. Chant deze mantra drie keer voor je met de yoga-oefeningen begint.

Wat deze kriya voor je doet

Deze meditatie is verbindt je met het beste in jezelf en brengt je in een toestand van rust en devotie.

1. Ga in een gemakkelijke meditatiehouding zitten. Leg de handen tegen elkaar. De vingers liggen tegen elkaar, behalve de ringvingers, die vouw je over de rug van de handen. Laat de vingers 60 º van je af wijzen. Houd de duimen tegen elkaar en laat ze naar je lichaam wijzen. De ogen zijn voor 9/10 gesloten.

2. Adem in één keer diep in door de neus.

3. Adem in 4 delen uit door de neus terwijl je de klanken Sa Ta Na Ma binnen jezelf laat klinken. Verdeel de uitademing in 4 gelijke snufjes. Denk bij het eerste snufje Sa, bij het tweede Ta, bij het derde Na en bij het vierde Ma. Herhaal deze ademhaling 11 minuten.

Betekenis van de mantra:

Sa – oneindigheid
Ta – leven
Na – dood
Ma – wedergeboorte

Mantra om de meditatie af te sluiten
Ga met gekruiste benen zitten, leg de handen tegen elkaar zoals bij het zingen van de beginmantra. Richt je blik op je derde oogpunt. Zing drie keer de mantra Sat Nam om de oefeningenserie af te sluiten. De klank Sat klinkt lang in verhouding tot Nam. Hij klinkt als Sa-a-a-a-a-a-a-t Nam. De mantra betekent: Sat – waarheid, Nam – identiteit.