3HO Nederland

Pranayama series

Geplaatst op 30 Aug 2016 in de categorie Kundalini yoga van het 3HO Nederland blog

Twee korte series ademhalingsoefeningen die je immuunsysteem versterken en die weinig tijd kosten. De eerste serie duurt maar 12 minuten. Deze oefening met de vuurademhaling kan in het begin ook korter geoefend worden. Deze twee pranayama’s zijn heel geschikt om onrust in het hoofd tegen te gaan.

De eerste kriya is goed om het bloed te reinigen en geeft energie. De tweede is voor het emotionele evenwicht. Als je ’s morgens een keer het gevoel hebt met het verkeerde been uit bed gestapt te zijn, zal deze oefening je weer in balans brengen. Deze oefeningenserie kun je ook nalezen in Het Kundalini yoga werkboek.

Belangrijk
Voordat je met een Kundalini yoga oefeningenserie begint, chant je ter voorbereiding de Adi mantra:

Ong Namo Guru Dev Namo (klik voor audio)

Hoe chant je de Adi mantra?
Ga gemakkelijk zitten met gekruiste benen en een rechte rug. Leg de handpalmen tegen elkaar voor het midden van de borst. De vingers wijzen recht omhoog (gebedshouding). Houd de handen dicht tegen de borst zodat de duimgewrichten tegen het borstbeen liggen (de plaats waar de twee helften van de borstkas bij elkaar komen). Concentreer je op het derde oogpunt, het punt tussen de wenkbrauwen. Als je uitademt chant je de woorden ong namo. Gebruik de hele uitademing om dit geluid voort te brengen. Neem dan vlug een teug lucht door de mond en chant de rest van de mantra, guru dev namo. Laat het geluid net zo lang klinken als mogelijk is. De klank Dev wordt een kleine terts hoger gechant dan de andere klanken van de mantra. Als je chant is er trilling voelbaar in de schedel en is er een lichte druk voelbaar bij het derde oogpunt. Chant deze mantra drie keer voor je met de yoga-oefeningen begint.

Pranayama serie 1

1. Ga zitten met gekruiste benen, de handen in Gyan mudra met de armen gestrekt. Doe zeven minuten de vuurademhaling. Adem in, houdt de adem dertig seconden vast en adem uit.

2. Adem langzaam en diep door beide neusgaten. Adem dieper dan normaal, zodat de hele ribbenkast een paar centimeter omhoog gaat. Ga hier vijf minuten mee door. Adem in, houd de adem vijftien seconden vast en adem uit.

3. Begin onmiddellijk hierna in te ademen door getuite lippen en uit te ademen door de neus. Ga hier drie minuten mee door. Adem in, houd even vast en adem uit.

4. Doe een krachtige en regelmatige vuurademhaling, twee minuten. Adem dan diep in, houd zo lang vast als prettig is en adem uit. Concentreer je op het voorhoofdspunt.

5. Mediteer met een normale ademhaling. Voel de energie door je lichaam stromen.

Pranayama serie 2

Ga met gekruiste benen zitten, de handen in Gyan mudra. Maak een ‘U’ van je rechterhand. Adem in door het linkerneusgat terwijl je het rechter gesloten houdt met de duim. Adem uit door het rechterneusgat terwijl je het linkerneusgat gesloten houdt met de pink. Denk ‘Sat’ bij de inademing en_ ‘Nam’_ bij de uitademing. Ga hier tien minuten mee door. Adem diep en regelmatig. Adem dan diep in, adem uit. Adem in en adem helemaal uit, blijf uitgeademd en trek de Mula bhanda. Ontspan weer.

Mantra om de oefeningenserie af te sluiten
Ga met gekruiste benen zitten, leg de handen tegen elkaar zoals bij het zingen van de beginmantra. Richt je blik op je derde oogpunt. Zing drie keer de mantra Sat Nam om de oefeningenserie af te sluiten. De klank Sat klinkt lang in verhouding tot Nam. Hij klinkt als Sa-a-a-a-a-a-a-t Nam. De mantra betekent: Sat – waarheid, Nam – identiteit.