3HO Nederland

Drie meditaties voor het hartcentrum

Geplaatst op 17 Nov 2016 in de categorie Kundalini yoga van het 3HO Nederland blog

Deze drie oefeningen werken op het hartcentrum. Het hartcentrum geeft je het vermogen om nederig en barmhartig te zijn. Er zijn twee manieren om universeel bewustzijn te verkrijgen. Dat kan na veel lijden en tegenspoed, of door mantra’s te gebruiken. De eenvoudigste weg is het gebruik van mantra’s. De moeilijkheid bij mantra’s is dat ze het hartcentrum openen en dat je denken niet gewend is om hierop af te stemmen. Je wordt je ervan bewust dat de mens zijn eigen lijden schept door de waarheid, die binnen ons zelf ligt, niet te erkennen.

Deze oefeningenserie kun je ook nalezen in Het Kundalini yoga werkboek.

Belangrijk
Voordat je met een Kundalini yoga oefeningenserie begint, chant je ter voorbereiding de Adi mantra:

Ong Namo Guru Dev Namo (klik voor audio)

Hoe chant je de Adi mantra?
Ga gemakkelijk zitten met gekruiste benen en een rechte rug. Leg de handpalmen tegen elkaar voor het midden van de borst. De vingers wijzen recht omhoog (gebedshouding). Houd de handen dicht tegen de borst zodat de duimgewrichten tegen het borstbeen liggen (de plaats waar de twee helften van de borstkas bij elkaar komen). Concentreer je op het derde oogpunt, het punt tussen de wenkbrauwen. Als je uitademt chant je de woorden ong namo. Gebruik de hele uitademing om dit geluid voort te brengen. Neem dan vlug een teug lucht door de mond en chant de rest van de mantra, guru dev namo. Laat het geluid net zo lang klinken als mogelijk is. De klank Dev wordt een kleine terts hoger gechant dan de andere klanken van de mantra. Als je chant is er trilling voelbaar in de schedel en is er een lichte druk voelbaar bij het derde oogpunt. Chant deze mantra drie keer voor je met de yoga-oefeningen begint.

Drie meditaties voor het hartcentrum

1. Ga gemakkelijk zitten met gekruiste benen en een rechte rug. Maak van de rechterhand een vuist met de duim omhoog. Pak de vuist vast met de linkerhand en duw de rechterduim in het navelpunt. Adem langzaam en diep. Voel hoe je adem zich tussen de navel en de neus beweegt. Doe dit elf minuten.

2. Zit in dezelfde houding en maak met de handen een lotus-mudra ongeveer tien centimeter voor het hartcentrum. Bij deze mudra raken alleen de zijkanten van de duimen, de toppen van de pinken en de onderkanten van de handpalmen elkaar. De andere vingers spreid je, om de bloembladen van de lotus te vormen. Adem langzaam en diep. Richt de blik naar beneden, naar de toppen van de duimen. Voel de uitgeademde lucht op de duimen. Ga hier elf minuten mee door.

3. Plaats in dezelfde houding de duimen op de zijkanten van de ribbenkast, onder de armen. Er bevindt zich daar een zenuw waar je op moet drukken. De handen liggen op de borstkast met de palmen naar het lichaam toe. Adem diep in door de mond met een uittoon. Luister naar de uittoon en hoor in jezelf de mantrische klank ‘So’. Wanneer je uitademt door de neus hoor je in jezelf de klank ‘Hong’. De mantra betekent: ‘Ik en de oneindigheid zijn één.’ Ga hier elf minuten mee door.

Opmerkingen
Om de spijsvertering te stimuleren en het concentratievermogen te verbeteren moet het navelpunt gestimuleerd worden. De energie moet worden verdeeld en door de twee hoofdnadi’s geleid worden die langs beide kanten van de navel lopen. Deze kriya is daarop gericht. Bij oefening C kan de langzame diepe ademhaling uitgebreid worden tot eenendertig minuten. Oefening D kan worden uitgebreid tot vijf minuten.

Mantra om de oefeningenserie af te sluiten
Ga met gekruiste benen zitten, leg de handen tegen elkaar zoals bij het zingen van de beginmantra. Richt je blik op je derde oogpunt. Zing drie keer de mantra Sat Nam om de oefeningenserie af te sluiten. De klank Sat klinkt lang in verhouding tot Nam. Hij klinkt als Sa-a-a-a-a-a-a-t Nam. De mantra betekent: Sat – waarheid, Nam – identiteit.