3HO Nederland

De Groene Mediatie

Geplaatst op 04 Feb 2020 in de categorie Kundalini yoga van het 3HO Nederland blog

Belangrijk
Voordat je met een Kundalini yoga oefeningenserie begint, chant je ter voorbereiding de Adi mantra:

Ong Namo Guru Dev Namo (klik voor audio)

Hoe chant je de Adi mantra?
Ga gemakkelijk zitten met gekruiste benen en een rechte rug. Leg de handpalmen tegen elkaar voor het midden van de borst. De vingers wijzen recht omhoog (gebedshouding). Houd de handen dicht tegen de borst zodat de duimgewrichten tegen het borstbeen liggen (de plaats waar de twee helften van de borstkas bij elkaar komen). Concentreer je op het derde oogpunt, het punt tussen de wenkbrauwen. Als je uitademt chant je de woorden ong namo. Gebruik de hele uitademing om dit geluid voort te brengen. Neem dan vlug een teug lucht door de mond en chant de rest van de mantra, guru dev namo. Laat het geluid net zo lang klinken als mogelijk is. De klank Dev wordt een kleine terts hoger gechant dan de andere klanken van de mantra. Als je chant is er trilling voelbaar in de schedel en is er een lichte druk voelbaar bij het derde oogpunt. Chant deze mantra drie keer voor je met de yoga-oefeningen begint.

De Groene Meditatie

Ga zitten met gekruiste benen op de grond of ga zitten op een stoel of een meditatiekussen. Houd de rug recht, heb het gevoel dat je rug lang is. Als je op een stoel zit zet je de voeten een heupbreedte uit elkaar. Zit stevig op je beide zitknobbels, voel het contact met de grond of het kussen of de stoel waar je op zit. Vind je balans en maak het je in deze houding zo gemakkelijk mogelijk. Laat je handen ontspannen in je schoot rusten of op je knieën. Breng de aandacht naar je ademhaling. Adem rustig in en uit. Voel of de adem door kan stromen naar je buik.

Bij deze meditatie heb je een doel voor ogen. Je kunt iets wensen, bijvoorbeeld dat je gezondheid verbetert, of dat je relatie beter wordt, of dat je een nieuwe baan krijgt of een nieuw huis. Sluit je ogen en doe de volgende visualisaties: Maak een voorstelling van wat je wilt hebben, in geuren en kleuren, zo realistisch mogelijk. Als je je wens hebt gedefinieert, heb dan het gevoel dat je verdient waar je om vraagt, dat het je toekomt waar je om vraagt. Stel je nu voor dat je gekregen hebt wat wilde hebben. Hoe voelt dat? Neem nu met je armen en handen de volgende ontvangende houding (mudra) aan: Buig je armen en laat de ellebogen ontspannen tegen je ribbenkast rusten. Maak een kommetje van je handen, de rechterhand ligt in de linkerhand, de duimen raken elkaar. Houd de kom van je handen voor je hartcentrum.

Zing de mantra (de helende klanken) die bij deze meditatie past.

Hari Hari Hari Hari Hari Hari Haaaaaaaaarrr

Zing de mantra op één toon. De Hari’s duren samen even lang als de klank Har. Zing de mantra in één lange uitademing. Het zingen van de zes Hari’s duurt ongeveer 10 seconden en het zingen van de klank Har duurt ook ongeveer 10 seconden. Probeer welke toonhoogte het prettigst voor je is. Na een paar keer proberen kom je wel op een toonhoogte uit die voor jou natuurlijk is. Ieder mens maakt een eigen uniek geluid. Als je op deze toonhoogte zingt ben je in harmonie met het universum. Als je je eigen geluid vibreert opent dat je hart en voel je je deel van het grote kosmische geheel.

De betekenis van de mantra: de klank Hari betekent: de scheppende energie van het universum. De klank Hari is ook verbonden met de kleur groen. De klank Har betekent God. Yogi Bhajan legt het zo uit: De G van ‘God’ staat voor de genererende, de klank O voor de organiserende en de klank D voor de destructieve kracht in het universum. In het universum en in ons lichaam, dat een universum op zichzelf is, is een voortdurend proces gaande van opbouw, instandhouden(organiseren) en afbraak. De klank Har is ook een mantra tegen angst. Het herhalen van de mantra Har maakt dat we de moed hebben om vol te houden waar we mee begonnen zijn, of om stand te houden. Har geeft levensmoed. De O in ‘God’, het vermogen om te organiseren of in stand te houden, is een kwaliteit die we moeten koesteren. Het is ook de kwaliteit die maakt dat we ons lichaam zo goed mogelijk verzorgen. Ons lichaam is het huis van onze ziel, daar wonen we ons hele leven in. We bepalen voor een groot gedeelte zelf of we comfortabel wonen of met allerlei ongemakken en gebreken.

De ademhaling: gebruik heel bewust de kracht van de ademhaling. Breng bij de inademing de adem naar iedere cel in je lichaam. De adem opent alle energiekanalen in je lichaam maakt je ontvankelijk voor wat je wenst. Voel van top tot teen de vibratie van de mantra.

Open je voor de bron: stel je voor dat er boven in je hoofd een trechter is waarin gouden licht stroomt. Zie en voel een gestage stroom energie die via je kruin je lichaam instroomt en je helemaal vult. Het licht stroomt door naar je stuit en gaat zelfs een heel eind, meters, de grond in. Stem af op de bron van dit licht. Word de bron van licht, voel de trilling en de energie ervan in ieder deel van je lichaam. Erken dat je zelf de bron bent. Als je de Hari’s zingt zie je ze via je handen binnenstromen. Als je Haaarrrr zingt laat je die klank de ruimte in gaan vanuit je hart.

Gronden: maak een stevig contact met de grond. Je blijft je bewust van je lichaam en je bent met alle aandacht bij wat je doet. Bevind je in het hier en nu. Open jezelf voor de bron.

Het afsluiten van de meditatie: het ligt aan de wens bij het begin van de meditatie hoe je de meditatie afsluit.

Als je de meditatie doet om je geestelijke of lichamelijke gezondheid te verbeteren sluit je de meditatie zó af: Adem diep in, houd de adem even vast en stel je voor dat via de kom van je handen helende groene energie binnenstroomt die naar iedere cel in je lichaam stroomt. Laat de helende energie vooral stromen naar de plek in je lichaam of je geest die genezing nodig heeft. Stel je jezelf zo stralend en gezond mogelijk voor, op je allerbest. Adem weer uit en laat met de uitademing alles los wat ziek is of alles wat je ervan weerhoudt gelukkig te zijn. Doe deze in- en uitademing 3 keer.

Als je een materiële wens hebt sluit je de meditatie op deze manier af: Adem diep in en doe je wens; dat kan bijvoorbeeld een huis zijn, een vakantiereis of geld. Stel je zo helder mogelijk voor wat je wilt hebben, voel dat je het verdient. Laat de adem los en laat het aan het universum over om je wens te vervullen.

Een andere mogelijkheid is om de helende kracht van de meditatie naar iemand anders te sturen. In dat geval adem je in en houd je de adem vast en stel je de andere persoon zo gezond mogelijk voor. Bij de uitademing stel je je voor dat alles wat deze persoon in de weg zit om zijn of haar stralende zelf te zijn, wegvloeit.

Oefentijd: deze meditatie kan 11 tot 31 minuten geoefend worden.

Deze meditatie herstelt de balans tussen geven en nemen. De meeste mensen hebben een probleem met het vinden van een evenwicht. Ze hebben bijvoorbeeld het gevoel dat ze niet genoeg krijgen in het leven, dat ze tekort komen. Ze zijn ook bang om dat wat ze hebben gekregen te verliezen. Anderen zijn helemaal ingesteld op geven en stellen daarbij niet voldoende grenzen. Ze hebben moeite met ontvangen.

Deze meditatie helpt om het evenwicht tussen geven en nemen te herstellen. Daarom is het belangrijk dat de Har’s en de Hari’s even lang gezongen worden. De energiebron waaruit geput wordt is onuitputtelijk, maar om een open kanaal voor deze oerenergie te zijn moeten we ook geven. Laat alle wijsheid, kennis, helende energie die je ontvangt ook naar buiten doorstromen, wees royaal. Zo blijft de in- en uitstroom van energie in evenwicht. Wees niet bang los te laten, want door los te laten komt er weer ruimte en zul je op den duur steeds meer krijgen. Schep een cirkel van geven en nemen.

Mantra om de meditatie af te sluiten
Ga met gekruiste benen zitten, leg de handen tegen elkaar zoals bij het zingen van de beginmantra. Richt je blik op je derde oogpunt. Zing drie keer de mantra Sat Nam om de oefeningenserie af te sluiten. De klank Sat klinkt lang in verhouding tot Nam. Hij klinkt als Sa-a-a-a-a-a-a-t Nam. De mantra betekent: Sat – waarheid, Nam – identiteit.