3HO Nederland

De Blauw Licht meditatie om te reinigen

Geplaatst op 14 Mar 2017 in de categorie Kundalini yoga van het 3HO Nederland blog

Deze meditatie reinigt je aura. Hij is vooral goed om te doen als je veel met andere mensen werkt en de problemen of verhalen van anderen niet los kunt laten. Je kunt dan het gevoel hebben dat je leeg bent, futloos. Eigenlijk is het tegenovergestelde waar, je zit dan te vol. Bij deze meditatie reinig je je energieveld, je laat dingen die niet van jou zijn los en dat maakt dat er weer ruimte ontstaat voor nieuwe frisse energie. De meditatie brengt je weer in je eigen kracht.

Belangrijk
Voordat je met een Kundalini yoga oefeningenserie begint, chant je ter voorbereiding de Adi mantra:

Ong Namo Guru Dev Namo (klik voor audio)

Hoe chant je de Adi mantra?
Ga gemakkelijk zitten met gekruiste benen en een rechte rug. Leg de handpalmen tegen elkaar voor het midden van de borst. De vingers wijzen recht omhoog (gebedshouding). Houd de handen dicht tegen de borst zodat de duimgewrichten tegen het borstbeen liggen (de plaats waar de twee helften van de borstkas bij elkaar komen). Concentreer je op het derde oogpunt, het punt tussen de wenkbrauwen. Als je uitademt chant je de woorden ong namo. Gebruik de hele uitademing om dit geluid voort te brengen. Neem dan vlug een teug lucht door de mond en chant de rest van de mantra, guru dev namo. Laat het geluid net zo lang klinken als mogelijk is. De klank Dev wordt een kleine terts hoger gechant dan de andere klanken van de mantra. Als je chant is er trilling voelbaar in de schedel en is er een lichte druk voelbaar bij het derde oogpunt. Chant deze mantra drie keer voor je met de yoga-oefeningen begint.

De Blauw Licht meditatie om te reinigen

De houding
Ga zitten met gekruiste benen of in een andere meditatiehouding. Houd de armen recht en de handen in de zogenaamde ontvangende ‘gyan mudra’. De duim en de wijsvinger van beide handen raken elkaar. Leg je handen in deze mudra, met de palmen naar boven gekeerd, op je knieën. De gran mudra is de mudra van de wijsheid.

De ademhaling
De ademhaling bij deze meditatie is als volgt. Adem, in vier gelijke delen in door je neus. Adem langzaam en in één ononderbroken stroom uit.

Visualisatie
Bij deze meditatie hoort een visualisatie. Stel je bij de inademing voor dat wit licht door één van je zonnecentra binnenstroomt. Yogi Bhajan noemt de kruin (kruinchakra) en het navelpunt (navelchakra) allebei zonnecentra; je kunt kiezen op welk zonnecentrum jij je wilt concentreren en je voorstellen dat er wit licht door naar binnenstroomt. Bij de langzame uitademing stel je je voor dat er via je poriën blauw licht naar buiten stroomt. Je kunt je dat licht voorstellen als het blauwe licht van een gasvlam. Je straalt bij de uitademing blauw licht uit. Ga rustig met deze ademhaling en visualisatie door. Als het je makkelijk valt in vijf delen in te ademen, mag je dit langzaam opbouwen naar een inademing in negen delen.

Oefentijd
Deze meditatie kun je 15 minuten doen.

Mantra om de meditatie af te sluiten
Ga met gekruiste benen zitten, leg de handen tegen elkaar zoals bij het zingen van de beginmantra. Richt je blik op je derde oogpunt. Zing drie keer de mantra Sat Nam om de oefeningenserie af te sluiten. De klank Sat klinkt lang in verhouding tot Nam. Hij klinkt als Sa-a-a-a-a-a-a-t Nam. De mantra betekent: Sat – waarheid, Nam – identiteit.