3HO Nederland

Ademhalingsoefeningen voor de winter

Geplaatst op 27 Dec 2019 in de categorie Kundalini yoga van het 3HO Nederland blog

Belangrijk
Voordat je met een Kundalini yoga oefeningenserie begint, chant je ter voorbereiding de Adi mantra:

Ong Namo Guru Dev Namo (klik voor audio)

Hoe chant je de Adi mantra?
Ga gemakkelijk zitten met gekruiste benen en een rechte rug. Leg de handpalmen tegen elkaar voor het midden van de borst. De vingers wijzen recht omhoog (gebedshouding). Houd de handen dicht tegen de borst zodat de duimgewrichten tegen het borstbeen liggen (de plaats waar de twee helften van de borstkas bij elkaar komen). Concentreer je op het derde oogpunt, het punt tussen de wenkbrauwen. Als je uitademt chant je de woorden ong namo. Gebruik de hele uitademing om dit geluid voort te brengen. Neem dan vlug een teug lucht door de mond en chant de rest van de mantra, guru dev namo. Laat het geluid net zo lang klinken als mogelijk is. De klank Dev wordt een kleine terts hoger gechant dan de andere klanken van de mantra. Als je chant is er trilling voelbaar in de schedel en is er een lichte druk voelbaar bij het derde oogpunt. Chant deze mantra drie keer voor je met de yoga-oefeningen begint.

Zonne-ademhaling

Wanneer je je moe of futloos voelt kun je de volgende oefening doen.

1. Ga in een houding met gekruiste benen zitten of gewoon op een stoel met een rechte rug.
2. Sluit je linkerneusgat af met de duim van je linkerhand. Strek de andere vingers recht omhoog, als antennes.
3. Adem 26 keer langzaam en diep in en uit door je rechterneusgat.
4. Sluit af met een diepe inademing door het rechterneusgat, adem daarna uit en relax. Deze ademhaling maakt dat je je energieker gaat voelen.

Maan-ademhaling

Wanneer je je nerveus of opgejaagd voelt kun je de volgende oefening doen.

1. Ga in een houding met gekruiste benen zitten of gewoon op een stoel met een rechte rug.
2. Sluit je rechterneusgat af met je rechterduim. Strek de andere vingers recht omhoog, als antennes.
3. Adem 26 keer langzaam en diep in en uit door je linkerneusgat. Deze ademhaling zal je kalmte brengen.

Mantra om de meditatie af te sluiten
Ga met gekruiste benen zitten, leg de handen tegen elkaar zoals bij het zingen van de beginmantra. Richt je blik op je derde oogpunt. Zing drie keer de mantra Sat Nam om de oefeningenserie af te sluiten. De klank Sat klinkt lang in verhouding tot Nam. Hij klinkt als Sa-a-a-a-a-a-a-t Nam. De mantra betekent: Sat – waarheid, Nam – identiteit.